Regulamin

 Regulamin pobytu


1.   Osada Czorsztyn jest kompleksem wypoczynkowym, w którym obowiązują miejscowe zasady
pobytu służące przede wszystkim wygodzie oraz bezpieczeństwu osób w nim przebywających.

2.  Recepcja Osady jest czynna codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00

  3. Zameldowanie od godziny  14.00 w dniu przyjazdu, wymeldowanie do godziny  11.00 w dniu wyjazdu.

4. W rezerwacji Gość określa okres pobytu w Osadzie, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że rezerwacja została dokonana na jedną dobę.

 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia bądź w uprzedniej rezerwacji (telefonicznej, elektronicznej, pisemnej) osoba rezerwująca zgłasza w recepcji do godz. 11.00 tego dnia, w którym upływa termin rezerwacji.

6. Recepcja ma prawo nie uwzględnić życzenia przedłużenia okresu najmu pokoju ze względu na przyjęcie do realizacji wcześniejszych zamówień lub z innych ważnych przyczyn.

  7. Zadatek nie podlega zwrotowi.

  8. Opłaty za pobyt dokonuje się w recepcji Osady w dniu przybycia.

 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za zgubienie bądź zabranie klucza. W przypadku zgubienia klucza uiszcza się opłatę w wysokości 250,00zł.

10. Klucze zwraca się do recepcji w chwili wymeldowania.

 11.  W pokojach są aparaty telefoniczne. Wszystkie rozmowy są rejestrowane przez centralę.

12. Gość Osady zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od 22.00 do 7.00 oraz by jego zachowanie oraz jego gości nie zakłócało pobytu innych osób korzystających wypoczywających w Osadzie. W przypadku zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi  taka osoba może zostać wymeldowana ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztu niedokończonego doby.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i osobiste zabrania się używania w pokojach i innych pomieszczeniach kuchenek i czajników elektrycznych, grzałek, butli gazowych oraz przetrzymywania materiałów niebezpiecznych.


14. 
We wszystkich pomieszczeniach kompleksu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

 15. Goście przyjeżdżający ze zwierzętami domowymi ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny pobyt i zachowanie swojego podopiecznego, a także przestrzeganie ogólno przyjętych norm sanitarnych tj. np. niekąpanie zwierząt w kabinach prysznicowych, niedopuszczanie do zabrudzeń i zniszczeń mebli oraz wyposażenia pokoju.

16. Wszelkie problemy związane z ogrzewaniem i ciepłą wodą należy zgłaszać do recepcji. Bezwzględnie zabrania się samodzielnej regulacji nośników cieplnych w  pokojach.

17. Osoba rezerwująca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Osady Czorsztyn powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób oraz przebywających z nim zwierząt. W przypadku zaistnienia szkody z winy gościa jest on zobowiązany do zapłaty za szkodę wycenioną przez pracowników ośrodka w momencie zwalniania pokoju.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

19. Zabrania się wnoszenia własnego alkoholu do Restauracji  i Gospody u „Szperlinga”. W przypadku spożywania własnego alkoholu uiszczana jest opłata „korkowa” 35,00 zł za butelkę bez względu na rodzaj wniesionego alkoholu.

 20. Korzystanie z placu grillowego jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji oraz uiszczeniu opłaty za drewno w wysokości 50,00 zł.